Ar ARHITECTURĂ - Proiecte finalizate

romani_coperta

Galerie cu imagini relevante

Execuție

Denumirea Proiectului: Centrul Comunitar Romanii

Locație: Baia Mare

Descriere:

”Centrul Comunitar Romanii este cel mai funcţional centru destinat comunităţii rome din ţară. Renumele său a adus aici vizitatori din ţară şi din afară, interesaţi de bunul mers al lucrurilor şi de succesul pe care acesta îl are în rândul romilor ... la Baia Mare s-a reuşit crearea celui mai bun model de spaţiu destinat incluziunii sociale a romilor din România.”

Textul este extras din lucrarea de dizertaţie a arhitectei Adela Lile la finalizarea studiilor în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca, în anul 2015: ”Arhitectura destinată minorităţilor naţionale. Spaţiul incluziunii şi promovării culturii romilor din Europa şi din România” - o lucrare care analizează cu multă sensibilitate situaţia romilor şi căile de incluziune în societatea europeană contemporană.

În anul 2019 au avut loc lucrări de extindere a spaţiilor Centrului Comunitar Romanii, iniţial destinate pentru activităâile administrative ale centrului şi pentru consilierea persoanelor cu nevoi speciale. În situaţia actuală  generată de pandemia cu Coronavirus, noile spaţii sunt aşteptate cu interes de personalul centrului pentru a putea desfăşura activităţile obişnuite în noile condiţii de respectare a regulilor actuale de funcţionare cu un număr redus de copii în sălile activităţi.

Recepţia finală a obiectivului a avut loc în 30.06.2020.

Imaginea extrasă din proiectul ARCOLAR pot fi comparate cu imaginile construcţiei finalizate, pentru o concluzie asupra calităţii lucrărilor.