Lar CULTURAL - Proiecte

Începând din anul 2008, biroul de proiectare ARCOLAR a susținut implicarea membrilor săi în acțiuni de promovare a arhitecturii tradiționale maramureșene. Prezentarea acestor acțiuni este găzduită de sit-ul ARCOLAR, fără a pretinde drepturi de orice fel asupra lor.