Ar ARHITECTURĂ - Proiecte finalizate

BATRA_2019_ULMENI

Galerie cu imagini relevante

Valori De Patrimoniu

Degradări

Execuție

Desene

Denumirea Proiectului: Interventie in regim de urgenta la Invelitoarea Bisericii "Sfintii Arhangeli" din orasul Ulmeni - Maramures

Locație: Ulmeni - Maramures

Descriere:

PROIECT: INTERVENȚIE ÎN REGIM DE URGENȚĂ la ÎNVELITOAREA Bisericii ”Sfinții Arhangheli” din orașul Ulmeni – Maramureș

AUTOR PRINCIPAL:
arh. Laura Zaharia

ECHIPA DE PROIECTARE:
ARCOLAR, ASOCIAȚIA R.O.S.T., CONCEPT INVEST
arh. Laura Zaharia
ing. Tudor Ciplea

BIROU DE ARHITECTURĂ:
ARCOLAR arh. Laura Zaharia

PROIECTANT DE REZISTENȚĂ:
CONCEPT INVEST
ing. Tudor Ciplea

PROIECTANT INSTALAȚII:
-

BENEFICIAR:
Parohia ortodoxă din Ulmeni
AMPLASAMENT:
oraș Ulmeni, județ Maramureș
AN REALIZARE:
2019 ARIE DESFĂȘURATĂ: 148,05mp

TEXTUL – RO

Biserica ”Sfinții Arhangheli” din orașul Ulmeni a rămas nefolosită odată cu darea în folosință a noii biserici ortodoxe, în anul 2005. În acest răstimp șindrila s-a degradat lăsând apa să pătrundă în interior. Semne ale degradării se văd la tavanul pronaosului unde tencuiala executată pe suport de trestie a căzut pe alocuri.
În anul 2016 biserica cea nouă a fost târnosită, în urma finalizării picturii interioare, și astfel părintele Dumitru Giurgiu, parohul bisericii din Ulmeni, a început să se preocupe de vechea biserică rămasă în uitare. La începutul anului 2019 a demarat acțiunea de refacere a învelitorii în cadrul unui proiect de intervenție în regim de urgență, susținut financiar de Consiliul Județean Maramureș prin ”Programul județean de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult din judeșțul Maramureș în anul 2019”.
Asociația R.O.S.T. s-a implicat în elaborarea documentației pentru obținerea Autorizației de Construire și a Studiului istoric.
Lucrările au fost executate de o echipă de meșteri din Budești – Maramureș.

SCURT ISTORIC

1720 – anul ridicării bisericii din lemn în Șomcuta Mare;
Sfârșit de secol XVIII – început de secol XIX – se realizează iconostasul eclectic cu dimensiuni impresionante, lucrătură și pictură de bună calitate;
1892 – se zidește biserică nouă în Șomcuta Mare;
1895 – biserica veche de lemn din Șomcuta Mare este vândută lui Covaciu Matei care o transportă în Ulmeni și o reface pe cheltuială proprie. Biserica este tencuită atât la interior cât și la exterior pentru a corespunde gustului epocii. Tot din același motiv se zidește un fronton ascuțit pentru a marca fațada principală;
Sfârșit de secol XIX – se repictează icoanele din primul registru al iconostasului;
1832 – se construiește turnul-clopotniță în incinta bisericii